Aktualności - Szalom_nowa2018

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, Skrytka pocztowa 4, 32-600 Oświęcim
tel./fax +48 33 843 06 67, tel. +48 33 843 23 10, e-mail: hope@pro.onet.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

SPOTKANIE KWARTALNE – 12 PAŹDZIERNIKA 2019
W dniu 12 października po raz ostatni w tym roku spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
Mamy świadomość, że w ciągu tego roku na tym miejscu było wielu braci i sióstr z Polski i zagranicy, którzy czuli potrzebę modlitwy na tym miejscu i uniżenia się przed Panem. Ze względu na to, co się tutaj stało, istnieje ciągła potrzeba uniżania się przed Bogiem (List Jak. 4,10). Uniżamy się przed Bogiem i modlimy się, aby krew Pana Jezusa dokonała przebaczenia i odkupienia tego miejsca, aby skutki przelania tej krwi nie ciążyły na tym miejscu i na innych miejscach i aby ziemia została uzdrowiona (II Kronik 7,14).
Każdorazowe spotkanie na tym miejscu jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 na Judenrampe. Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia
"PROJEKT ODPOCZYNEK"
W dniach od 22.09. do 09.10.2019. po raz kolejny jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu gościliśmy grupę żydowską z Ukrainy i Izraela na odpoczynku w Polsce. Projekt ten nazywany jest „Usuwaniem kamieni” i łączy się z Księgą Izajasza 62:10-11. W tym czasie mogliśmy przebywać w sanatorium w Kołobrzegu, gdzie nasi drodzy korzystali z zabiegów leczniczych i odpoczywali. Najważniejsze jednak dla nas było codzienne rozważanie Słowa Bożego, poprzez które pokazywana była droga Bożej miłości do człowieka, którą Bóg okazał w swoim Synu – Jeszui Mesjaszu. Więcej o tym projekcie napiszemy w naszym najbliższym liście informacyjno-modlitewnym.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego projektu.

Galeria zdjęć
W dniach od 5 do 14 września br. ponownie udaliśmy się na Ukrainę w celu koordynacji pracy, którą tam prowadzimy.
         W ramach tego wyjazdu odwiedziliśmy stołówki, na których wydajemy codzienne posiłki oraz szereg miejscowości,  do których wysyłane są paczki żywnościowe. Mogliśmy także zorientować się w aktualnej sytuacji dotyczącej potrzeb medycznych, które niestety za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżamy, stają się coraz większe. Odwiedziliśmy również osoby chore będące w szpitalu, domu starców oraz ośrodku pomocy społecznej. Za każdym razem spotykaliśmy się z ich strony z ogromną wdzięcznością i podziękowaniami dla wszystkich tych osób, od których jest wysyłana pomoc na Ukrainę.
         Z radością i wdzięcznością przekazujemy wam Wszelkie podziękowania i błogosławieństwa, jakie kierują do Was za wasze ofiarne serca nasi starsi bracia żyjący w diasporze na Ukrainie.
         Szczegółowy opis naszego wyjazdu umieścimy w październikowym liście informacyjno-modlitewnym.


Galeria zdjęć
Zachęcamy do wysłuchania wykładu Davida Friedmana z XXII konferencji "Z Holokaustu do Żywej Nadziei" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Służba Szalom, która odbyła się w dniach 22-25.08.2019. w Oświęcimiu. Jednocześnie zachęcamy do zakupienia płyt MP3 z wszystkimi wykładami z tegorocznej konferencji.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw i potępienie wobec brutalnej napaści na izraelskich studentów dokonanej przez grupę Arabów w dniu 7 września bieżącego roku w Warszawie.
Dołączamy do głosu Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu pana Marka Magierowskiego, życząc jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanym w napaści studentom. Mamy też nadzieję, że dojdzie do szybkiego zatrzymania i aresztowania sprawców tego barbarzyńskiego ataku.
        
NOTATKA Z XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z HOLOKAUSTU DO ŻYWEJ NADZIEI W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019 W OŚWIĘCIMIU

         W dniach od 22 do 25 sierpnia br. w Oświęcimiu odbyła się XXII międzynarodowa konferencja „Z Holokaustu do Żywej Nadziei”. Oprócz Polaków gościliśmy uczestników z wielu krajów: Izraela, Czech, Słowacji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Anglii, Mołdawii, Szwajcarii, Holandii i Ukrainy.
         Jako Kościół z różnych narodów mogliśmy w atmosferze Ducha Świętego przeżywać społeczność z Bogiem, który poprzez Swoje Słowo objawiał nam swoje cele odnośnie Izraela i Kościoła w Królestwie Bożym.

Galeria zdjęć
WYKŁAD WSTĘPNY DO XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
Z HOLOKAUSTU DO ŻYWEJ NADZIEI
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻBA SZALOM W OŚWIĘCIMIU
W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019
WYKŁAD ZWIĄZANY Z UPAMIĘTNIENIEM 80-TEJ ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ W RAMACH XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
Z HOLOKAUSTU DO ŻYWEJ NADZIEI ZORGANIZOWANEJ
PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻBA SZALOM W OŚWIĘCIMIU
W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019

SPOTKANIE KWARTALNE – 10 SIERPNIA 2019
W dniu 10 sierpnia spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
Spotkanie to w szczególności poświęcone było zbliżającej się XXII międzynarodowej konferencji Z Holokaustu do Żywej Nadziei, która odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia w Oświęcimiu. Wspólnie prosiliśmy Pana o Jego błogosławieństwo w tym czasie.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 12 października 2019 r. o godz. 10.00 na Judenrampe.

Galeria zdjęć

Wyjazd na Ukrainę
W lipcu po raz kolejny byliśmy na Ukrainie. W tym czasie odwiedziliśmy niektóre miejscowości i spotkaliśmy się z osobami, którym wspólnie niesiemy pomoc. Warto zaznaczyć, że praca na Ukrainie rozpoczęła się przed 20-tu laty i przyniosła wiele dobrych owoców. Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten okres wspólnej posługi dla ludu Bożego wybrania. Obecnie obserwujemy, jak wzrastają potrzeby zarówno fizyczne jak i duchowe wśród  osób, którym pomagamy. Więcej na ten temat zamieścimy w kolejnym liście informacyjno-modlitewnym.

Galeria zdjęć

W dniach 9-16 czerwca 2019 r. z indywidualnej inicjatywy członków Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu zorganizowana została wycieczka do Izraela.
Poprzez wyjazd ten prorocze Słowo Boże, które się ciągle wypełnia, na nowo ożyło w wielu miejscach, które odwiedziliśmy, a które związane były i są z historią narodu izraelskiego oraz ziemską służbą Pana Jezusa Chrystusa.
Współczesny Izrael to maleńkie państwo, ziemia związana przymierzem Boga i jego ludu.
To na tym skrawku ziemi przez przelaną krew Jezusa i Jego zmartwychwstanie dokonało się zbawienie dla całej ludzkości.
Także tutaj poganie zostali dołączeni do Jego wybranego ludu, aby tworzyć w Mesjaszu Izraela Jeszui jednego nowego człowieka.
Ziemia ta ciągle oczekuje na przyjście swojego Króla-Pana Jezusa, który stąd właśnie wstąpił do nieba i przyjdzie na to samo miejsce, czyli na Górę Oliwną.
Będąc w tej prześlicznej ziemi, wielu z nas indywidualnie i wszyscy razem głęboko przeżywaliśmy w modlitwie czas spędzony w tej ziemi i zostaliśmy zachęceni do dalszej modlitwy wstawienniczej za tę ziemię i naród. Dobrze, że dane było nam tam być!  
W przyszłym roku planujemy ponowny wyjazd do Izraela. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.

Galeria zdjęć


Film "Wdzięczne serca z Ukrainy".
MARSZ ŻYWYCH 2019
2 maja mogliśmy uczestniczyć z grupą kilkudziesięciu osób w corocznym Marszu Żywych. Wspólnie przeszliśmy trzy kilometry łączące Auschwitz z Birkenau, niosąc transparent z błogosławieństwem z IV Księgi Mojżeszowej 6, 23-27. Błogosławiliśmy w ten sposób liczne grupy żydowskie, które przyjechały z całego świata w Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu, by upamiętnić Marsze Śmierci, które pochłonęły co najmniej 250 tysięcy Żydów.
         Każdy Marsz budzi ogromne emocje w sercach wszystkich uczestników i tak było i tym razem. Pamięć, smutek i łzy wciąż są obecne na tym miejscu zwanym często Golgotą XX wieku. Tegoroczny Marsz był poświęcony bohaterskiej pamięci mieszkańców Salonik i wyspy Zakintos, którzy narażali swoje życie dla ratowania społeczności żydowskiej. Marsz ten odbył się również w jubileuszowym roku 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej – wojny, która stała się największym dramatem ludzkości w dziejach świata.
         Ze względu na to wszystko, co się tu wydarzyło, ze względu na przelaną krew niewinnych, która wciąż woła głosem krwi Abla do Boga, nie mogło nas zabraknąć na Marszu. Pocieszaliśmy lud Pana, sami także doznając pocieszenia.

Galeria zdjęć
SPOTKANIE KWARTALNE – 27 KWIETNIA 2019
W dniu 27 kwietnia spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
Uniżamy się przed Bogiem i modlimy się, aby krew Pana Jezusa dokonała przebaczenia i odkupienia tego miejsca, aby skutki przelania tej krwi nie ciążyły na tym miejscu i na innych miejscach i aby ziemia została uzdrowiona (II Kronik 7,14).
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 10  sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 na Judenrampe.
Po modlitwie odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie Konferencji w dniach od 22 do 25 sierpnia.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Galeria zdjęć
K O M U N I K A T
DRODZY PRZYJACIELE
W związku z działaniem ustawy o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) zaprzestaliśmy listownej wysyłki naszych materiałów do wszystkich tych, którzy nie odesłali nam wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach korespondencyjnych. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem zgoda taka jest niezbędna do dalszego kontynuowania wysyłki naszych materiałów.
Tych z Was, którzy chcieliby w dalszym ciągu otrzymywać nasze materiały drogą pocztową, zachęcamy do pobrania druku zgody zamieszczonego poniżej, wydrukowania, wypełnienia go i odesłania na nasz adres.
Informujemy, iż w dalszym ciągu bez żadnych ograniczeń można korzystać z naszych materiałów, w tym z Listów Informacyjno – Modlitewnych, które zamieszczamy na naszej stronie.
Każdego z Was zachęcamy do modlitwy i wsparcia służby dla narodu Bożego wybrania w zarówno na Ukrainie jak i w Izraelu.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego