Stowarzyszenie Służba Szalom Oświęcim

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

Cały świat milczy wobec palestyńskiego terroryzmu, 
z którym zmaga się Izrael. 
My, jako wierzący chrześcijanie, nie będziemy milczeć.
Zachęcamy do czytania
 i przekazywania innym wiadomości z Izraela 
oraz do wytrwałej modlitwy. 
Ks. Izajasza 62:6-7
 
 
 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
Jesteśmy Bogu wdzięczni za pierwszy zrealizowany w tym roku wyjazd na Ukrainę, który odbył się w dniach od 2 do 12 lutego. Jak każdy wyjazd zimowy, także i ten wiązał się trudnymi warunkami drogowymi. Duże opady śniegu i zła nawierzchnia dróg na Ukrainie mocno utrudniały nam przemieszczanie się, a mieliśmy do pokonania prawie 2500 km. Jednak chwile spotkań z naszymi drogimi, którzy tak bardzo czekają na naszą pomoc, ich wdzięczność i radość z naszej obecności, w pełni nas posilała i dodawała sił w zmęczeniu.
Wszystko to ze szczegółami opiszemy w naszym następnym liście informacyjno-modlitewnym. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z wyjazdu.

 
 
 
 
 
 
STANOWISKO STOWARZYSZENIA SŁUŻBA SZALOM W OŚWIĘCIMIU
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom wiele lat pracujemy nad tworzeniem dobrego wizerunku zarówno Żydów wśród Polaków jak i Polaków wśród Żydów, co, jak głęboko wierzymy, służy ku pojednaniu i wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy naszymi narodami.
Dlatego też jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu wyrażamy swoje zaniepokojenie oraz ubolewanie z powodu „burzy” politycznej wywołanej przez władze Izraela, które spowodowane zostały zmianami w ustawie o IPN.
Ustawa ta przewiduje karanie za publiczne wyrażanie nieprawdziwych opinii dotyczących polskiej współodpowiedzialności za zbrodnie dokonane przez III Rzeszę Niemiecką w okresie II wojny światowej na ludności żydowskiej oraz za nieprawdziwe i nieuzasadnione używanie nazwy „polskie obozy śmierci”.
Mamy nadzieję, że ta skomplikowana sytuacja spowodowana niezrozumieniem intencji polskiego ustawodawcy przez stronę izraelską zostanie jak najszybciej wyjaśniona oraz że incydent ten nie wpływie na pogorszenie wzajemnych relacji przyjaźni i pojednania pomiędzy naszymi narodami.

 
 
 
SPOTKANIE KWARTALNE – 20 stycznia 2018
W dniu 20 stycznia 2018 spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem za winę przelania krwi na tym miejscu i ogłaszać Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Tydzień wcześniej spotkali się nasi Bracia i Siostry na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.
W rozważaniach Bożego Słowa przypominaliśmy sobie o tym, że Pan ciągle pamięta o niewinnej krwi przelanej na tym i innych miejscach. Ta krew przelewana była na Żydach z Europy i innych narodach. Tak jak transporty z Żydami z Europy były przywożone do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz II-Birkenau tak teraz kościół z tych właśnie narodów jest powołany do modlitwy i pokuty na tym miejscu. Nasze jedyne schronienie i ratunek jest poprzez niewinną przelaną krew Zbawiciela i Mesjasza Jeszui, o którym powiedziane jest, że Jego krew przemawia lepiej niż krew Abla (List do Hebrajczyków 12,24).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, nie zdołał zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Kościoła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne na Judenrampe planujemy na 07 kwietnia 2018r. o godz. 10.00. Po spotkaniu kwartalnym przewidujemy także spotkanie wszystkich uczestników modlitwy.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
 
 
WYCIECZKA DO IZRAELA
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu w listopadzie 2017 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy grupowy wyjazd do Izraela. Zachęcamy do przeczytania relacji uczestników wyjazdu.
W tym roku w okresie jesiennym planujemy zorganizowanie kolejnego wyjazdu do Izraela.


 
 
 
 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
W miesiącu grudniu, w czasie święta Chanuki udaliśmy się na Ukrainę, aby rozdać paczki i przez to pokazać naszą praktyczną miłość do potomków Izraela. Dziękujemy Bogu za Waszą ofiarność, którą tak obficie okazaliście i która pozwoliła nam w 16 miejscowościach rozdać 500 paczek z żywnością. W ten sposób wiele osób doznało pomocy, pociechy i radości. Cieszymy się, że my, jako wierzący z Polski, przyczyniliśmy się do błogosławienia Bożego ludu na Ukrainie, przez co możemy mieć udział w dziedziczeniu obietnicy Bożej: I będę błogosławił błogosławiącym tobie… I Mojż. 12,3a
W imieniu wszystkich osób, które otrzymały pomoc poprzez paczki żywnościowe przekazujemy Wam wyrazy wdzięczności i podziękowania oraz najserdeczniejsze pozdrowienia.
Więcej szczegółów z naszego wyjazdu przekażemy w najbliższym liście modlitewnym. Poniżej przedstawiamy galerię ze zdjęciami z naszego wyjazdu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŻYWA PAMIĘĆ – KONTYNUACJA PROJEKTU W IZRAELU
W dniach od 29 października do 8 listopada przebywaliśmy z wizytą w Izraelu gdzie mieliśmy możliwość kontaktu z wieloma osobami zamieszkującymi ten kraj. Spotkania nasze odbywały się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą grupą z którą mieliśmy kontakt to byli Żydzi którzy przybyli do Izraela z byłego Związku Radzieckiego, natomiast drugą grupą byli polscy Żydzi którzy opuścili nasz kraj szczególnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego wieku. Wszystkie spotkania z tymi ludźmi były dla nas szczególnym czasem, pojednania, pocieszenia oraz wsparcia. Cały pobyt opiszemy szczegółowo w grudniowym liście modlitewnym.


 
 
 
 
 
 
Polecamy jedną z naszych najnowszych publikacji, książkę pt. DWA NARODY JEDEN KRAJ.

W książce tej autor pokazuje dylematy ludzi, którym przyszło dokonywać wyborów w obliczu zagrożenia życia. Przybliża też powszechne po II wojnie światowej zjawisko zrzucania własnej winy na barki innych.
Odwieczna walka dobra i zła, postaw człowieka, jego decyzji i wyboru.
Co decyduje w nas, którą drogą pójdziemy? Co decyduje, że wybieramy dobro lub zło albo stajemy się obojętni?
Wielu spośród Polaków pomimo całej tej presji i przemocy ze strony niemieckich nazistów, nie pozwoliło zbić w swoich sercach okruchy człowieczeństwa, odrobiny miłości, która swym światłem przebijała się w mrokach upodlenia i nienawiści do drugiego człowieka, którą przyniosła wraz z sobą do nas, na polską ziemię, Trzecia Rzesza. Ratując Żydów, ratowali tak naprawdę wszystko to, czym, czym Bóg kierował się przy stworzeniu człowieka: jego wielkość, powołanie do miłości, podporządkowanie prawom Boga, i tak najprościej powiedziawszy ratowali Polaków, bo przecież Żydzi to byli nasi polscy Żydzi, polscy obywatele, którzy wspólnie z nami przeszli przez te wszystkie wieki polskiej, często jakże trudnej historii: naszej wzajemnej historii wielkości, upadku, bólu i łez, ale też i radości, i nadziei oraz wspólnej walki o ten piękny kraj, który od wieków był naszą wspólną ojczyzną, Polską.
Zachęcamy do wysłuchania prezentacji książki, którą autor, Mirosław Mieszała wygłosił w ramach XX Międzynarodowej Konferencji Z Holokaustu Do Żywej Nadziei w sierpniu 2017 roku w Oświęcimiu.

 
 
 
SPOTKANIE KWARTALNE – 21 PAŹDZIERNIKA 2017
W dniu 21 października 2017 spotkaliśmy się na pierwszym miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem oraz przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej, ogłaszać pełne Boże zwycięstwo nad siłami zła, które nie raz w historii ludzkości próbowały zetrzeć z powierzchni ziemi naród Bożego wybrania – Izrael.
W tym samym czasie spotkali się nasi Bracia i Siostry na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.
W rozważaniach Bożego Słowa przypominaliśmy sobie o tym, że Pan ciągle pamięta o niewinnej krwi przelanej na tym i innych miejscach.
Nasze jedyne schronienie i ratunek jest poprzez niewinną przelaną krew Zbawiciela i Mesjasza Jeszui, o którym powiedziane jest, że Jego krew przemawia lepiej niż krew Abla (List do Hebrajczyków 12,24).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau, nie zdołał zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Kościoła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne na Judenrampe planujemy na 13 stycznia 2018r. o godz. 10.00. Po spotkaniu kwartalnym przewidujemy także walne zebranie członków Stowarzyszenia Służba Szalom.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLECAMY
W ostatnim czasie ukazała się książka Dona Finto pt. „Twój lud moim ludem” wydawnictwa KOINONIA, nad którą objęliśmy patronat.
Książka Dona Finto jest punktem zwrotnym w objawieniu i zrozumieniu Bożych celów względem ludu, z którym zawarł wieczne przymierze, oraz względem innych narodów. Autor tłumaczy, a jaki sposób postawa biblijnej Rut może być wzorem dla każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa.
Zachęcamy do zakupu książki w sklepie internetowym Wydawnictwa KOINONIA pod adresem: www.koinonia.org.pl

 
 
 
 
 
 
„Z holokaustu do żywej nadziei”
W dniach od 17 do 20 sierpnia br. w Oświęcimiu odbyła się XX międzynarodowa konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei” zorganizowana przez Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten błogosławiony czas.
W naszym najbliższym Liście Informacyjno-Modlitewnym ukaże się relacja z minionej konferencji.
Zachęcamy do zakupienia płyt MP3 z wykładami z całości konferencji lub zakupienia poszczególnych wykładów nagranych na płytach DVD.
Już teraz serdecznie zapraszamy Was na przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się od 23 – 26 sierpnia 2018 w Oświęcimiu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 21 maja bieżącego roku odwiedziliśmy zaprzyjaźniony zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Świdnicy, gdzie dzieliliśmy się Słowem Bożym na temat Jerozolimy i jej znaczenia w Słowie Bożym oraz świadectwem z pracy na Ukrainie. 
 
 
Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Marszu Żywych, w którym uczestniczyliśmy jak grupa Przyjaciele Izraela z Polski.

Tekst wywiadu:
- Czy mieszkasz tutaj?
- Tak, mieszkam w Oświęcimiu.
- Jak to jest mieszkać tak blisko tego historycznego i strasznego miejsca?
- Przyzwyczailiśmy się do życia tutaj. Nie myślimy o tym mieście w kategoriach obozu. Obóz położony jest na obrzeżach naszego miasta. Przywykliśmy do tego i jako nastolatki i młodzi ludzie prowadzimy tu normalne życie.A co najważniejsze, nasze miasto nazywa się Oświęcim. Auschwitz odnosi się tylko do obozu i ja mieszkam w Oświęcimiu, a nie w Auschwitz.
- Dlaczego tu jesteście dzisiaj?
- Jesteśmy tu, by was wspierać, być z wami. Kochamy wasz naród. Pracujemy z tymi, którzy przeżyli Holokaust i dlatego ważne jest dla nas, żeby stać z wami w tym dniu i manifestować, że Izrael żyje.
- Co cię motywuje? Jakieś poczucie odpowiedzialności? Jest to jakaś próba pokuty za przeszłość?
- Tak, ponieważ jako chrześcijanka zdaję sobie sprawę, że kościół miał złą postawę w stosunku do Żydów i prześladował ich. Jako chrześcijanka czuję się winna. Ale chcę wam pokazać postawę Rut: że wasz Bóg jest także moim Bogiem i powinniśmy się nawzajem kochać i wspierać.

 
 
 
 
 
 
MARSZ ŻYWYCH - 25 KWIETNIA 2017
Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę... Ks. Izajasza 62,1

Z wdzięcznością i radością w naszych sercach jako grupa Przyjaciele Izraela z Polski, w miniony poniedziałek – 24 kwietnia po raz kolejny uczestniczyliśmy w Marszu Żywych.
Tegoroczne uczestnictwo miało nieco inny charakter niż dotychczas. Jako grupa staliśmy wzdłuż drogi prowadzącej z obozu Auschwitz do obozu Birkenau.
Był to wspaniały czas, podczas którego mogliśmy błogosławić i pocieszać setki żydowskich uczestników Marszu z nieomal całego świata. Plakietki z błogosławieństwem Aaronowym, które jak co roku rozdawaliśmy przyjmowane były z wielkim wzruszeniem i łzami. Był to czas, kiedy poprzez naszą obecność, mogliśmy podać rękę, czy przytulić wielu z tych, którzy ze łzami w oczach wspominali swoich najbliższych zamordowanych w tym miejscu. Był to dla nas niezwykły przywilej uczestniczenia w wypełnianiu Bożego polecenia z Księgi Izajasza 40,1: Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
Wszyscy przyjechali tutaj, do Oświęcimia, aby oddać hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. Około 10 tysięcy młodych osób, głównie z Izraela, ale też z Polski, Niemiec, Kanady, Argentyny i Meksyku wzięło udział w 28. Marszu Żywych. Towarzyszyli im byli więźniowie.
Wspólne zobowiązanie do upamiętnienia ofiar Holokaustu złożyli ministrowie edukacji z kilkunastu krajów Europy oraz Izraela – w tym szefowa MEN Anna Zalewska – którzy uczestniczyli w tym marszu.
Kilka tysięcy uczestników – Żydów, w tym także ocalonych z zagłady, oraz Polaków, przeszło wspólnie trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau.
Uczestnicząc wraz z nimi w tym marszu, na nowo oddaliśmy chwałę Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba za wierność Jego Słowu i przymierzom, które zawarł z Izraelem.


 
 
 
WYJAZD NA UKRAINĘ
Drodzy w Panu,
nasz ostatni wyjazd na Ukrainę zrealizowaliśmy w czasie świąt Pesach. Był to czas spotkań w wielu gminach żydowskich przy wspólnym posiłku, podczas którego mogliśmy dzielić się przesłaniem o Baranku Paschalnym Jeszui, który został ofiarowany dla zbawienia ludu Izraela i wszystkich narodów. W tym czasie, podczas indywidualnych spotkań, rozmawialiśmy także z tymi, którym pomagamy.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za Jego błogosławieństwo i pomoc w czasie tego wyjazdu.
Niebawem opracowany zostanie List Informacyjno-Modlitewny z tego wyjazdu.
Następny wyjazd, podczas którego planujemy dystrybucję paczek żywnościowych, planowany jest w miesiącu czerwcu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŻYWA PAMIĘĆ DRODZY PRZYJACIELE
W służbie dla ludu Bożego wybrania jesteśmy coraz bardziej przekonani nie tylko o praktycznym wspieraniu potomków Abrahama w diasporze, co też czynimy od wielu lat na Ukrainie, ale także o służbie dla Żydów w ich ziemi. To dlatego zrealizowaliśmy kolejny wyjazd do Ziemi Izraela.

 
 
 
W służbie dla ludu Bożego wybrania coraz bardziej przekonani jesteśmy nie tylko o praktycznym wsparciu potomków Abrahama w diasporze, co też czynimy od wielu lat na Ukrainie, ale także o służbie dla Żydów w ich ziemi. To dlatego zrealizowaliśmy kolejny wyjazd do Ziemi Izraela.
Wyjechaliśmy z modlitwą o Boże prowadzenie i kierownictwo, aby Pan wskazywał nam dalsze kierunki działania i służby dla Jego ludu.
Wielkim przeżyciem były dla nas spotkania z osobami, które przeżyły piekło obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Spotykaliśmy się także z wieloma innymi osobami, które pomimo upływu czasu, ciągle pamiętają i wspominają nasz kraj.
Pan w swej łasce i dobroci prowadził i kierował tym wyjazdem, pokazując różne możliwości służby i praktycznego wsparcia dla Jego ludu.
W najbliższym Liście Informacyjno-Modlitewnym szerzej opiszemy nasz wyjazd.
Tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wyjazdu.

 
 
 
 
 
 
 
SPOTKANIE KWARTALNE – 18 LUTY 2017
W dniu 18 lutego 2017 spotkaliśmy się na pierwszym miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem oraz przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej, ogłaszać pełne Boże zwycięstwo nad siłami zła, które nie raz w historii ludzkości próbowały zetrzeć z powierzchni ziemi naród Bożego wybrania – Izrael.
W rozważaniach Bożego Słowa na podstawie Księgi Ezechiela 35,6 przypominaliśmy sobie o tym, że Pan ciągle pamięta o niewinnie przelanej krwi na tym i innych miejscach.
Nasze jedyne schronienie i ratunek jest poprzez niewinnie przelaną krew Zbawiciela i Mesjasza Jeszui, o którym powiedziane jest, że Jego krew przemawia lepiej niż krew Abla (List do Hebrajczyków 12,24).
Opierając się na Bożym Słowie oraz na niezłomnych obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu, możemy widzieć, że nawet tak straszne miejsce, jakim był były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz II-Birkenau nie zdołało zniweczyć Bożych odkupieńczych planów dla Izraela oraz Kościoła.
Każdorazowe spotkanie jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne na Judenrampe planujemy na 3 czerwca 2017r o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!

 
 
 
 
 
 
 
SPOTKANIE MODLITEWNE

W dniu 27 stycznia bieżącego roku z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, jako Stowarzyszenie Służba Szalom zapraszamy na wspólną modlitwę, która odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Kilińskiego 4/107 w Oświęcimiu o godzinie 1000. Po modlitwie planowany jest wyjazd na teren jednego z podobozów Auschwitz-Birkenau w Jawiszowicach, gdzie będziemy kontynuować spotkanie oraz modlitwę. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego