Aktualności - Archiwum - Szalom_nowa2018

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, Skrytka pocztowa 4, 32-600 Oświęcim
tel./fax +48 33 843 06 67, e-mail: hope@pro.onet.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności - Archiwum

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NASZEJ NAJNOWSZEJ PUBLIKACJI - KSIĄZKI PT. "18" ZNACZY ŻYCIE.
JEST TO NIEZWYKŁA, TRZYMAJĄCA W NAPIĘCIU OPOWIEŚĆ O LOSACH POLSKIEJ ŻYDÓWKI,
KTÓRA PRZEŻYŁA HOLOKAUST, A NASTEPNIE WYJECHAŁA DO IZRAELA.
KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ KONTAKTUJĄC SIĘ ZE STOWARZYSZENIEM.
Zapraszamy na spotkania w Kościołach.

Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu będziemy usługiwać w dniu 11.10.20 o godz. 10.00 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ulicy Morawskiej 10 oraz w dniu 25.10.20 o godz. 9.30 w Kościele Zielonoświątkowym Syloe przy ulicy Biała Wisełka 22A w Wiśle Czarne. Serdecznie zapraszamy na wyżej wymienione spotkania.
Drodzy przyjaciele
Ze względu na liczne pytania z Waszej strony o możliwość oddzielnej publikacji poszczególnych wykładów z XXIII międzynarodowej konferencji Z Holokaustu do żywej nadziei, poniżej zamieszczamy linki do wykładów z konferencji, które publikujemy oddzielnie.

MICHAEL YARON - ŚWIADECTWO ŻYCIA I SŁUŻBY - https://www.youtube.com/watch?v=oI8ur3cxrLkDAVID FRIEDMAN – WYKŁAD 1 - https://www.youtube.com/watch?v=r-riKfP0_fM

DAVID FRIEDMAN – WYKŁAD 2 - https://www.youtube.com/watch?v=0s3IVUa9pgc

MIROSŁAW MIESZAŁA – WYKŁAD - https://www.youtube.com/watch?v=90PBnXPy41gZapraszamy do obejrzenia wykładów z XXIII międzynarodowej konferencji "Z Holokaustu do żywej nadziei",
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu w dniach 27 - 30 sierpnia 2020 r.

LINKI DO POSZCZEGÓLNYCH DNI KONFERENCJI

SŁUŻBA MIŁOSIERDZIA W CIENIU PANDEMII
Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu, który przedstawia realia służby miłosierdzia dla naszych drogich w Szepetowce i Winnicy, gdzie pomimo pandemii wywołanej wirusem COVID-19 nasi drodzy nie pozostali bez pomocy oraz wszystkiego tego, co potrzebne im jest do normalnego funkcjonowania w tych trudnych czasach.
Drodzy Przyjaciele,

Przekazujemy Wam serdeczne pozdrowienia od naszej przyjaciółki, pianistki Aiji Kim.
Aija Kim wraz z pozdrowieniami przekazała nam bardzo znany chrześcijański hymn „Abide with Me” (Pozostań ze mną), który wykonuje ze swoją córką, Danielle.
Aija Kim już teraz zapowiedziała swój udział w konferencji, którą zorganizujemy on-line w dniach 27-30 sierpnia 2020.
Utwór ten możecie odsłuchać klikając po prawej stronie

Poniżej przedstawiamy polskie tłumaczenie angielskich słów tego hymnu oraz historię jego powstania.

Abide with Me
(Pozostań ze mną)

Pozostań ze mną; szybko zapada wieczór;
Ciemność się pogłębia; Panie ze mną pozostań.
Kiedy inni pomocnicy zawodzą i ucieka pociecha,
Pomóż bezradnemu, bądź ze mną.

Potrzebuję Twojej obecności w każdej godzinie.
Cóż jeśli nie Twa łaska może udaremnić moc kusiciela?
Któż jest podobny Tobie, mój Przewodniku?
Kiedy są chmury i kiedy świeci słońce, Panie, bądź ze mną.

Objaw się przed moimi zamkniętymi oczami;
Zajaśniej przez mroki i wskaż mi niebo.
Niebiosa, poranki i próżne ziemskie cienie uciekają;
W życiu, w śmierci, Panie, pozostań ze mną.

Autorem tego hymnu jest pastor Kościoła Anglikańskiego, Henry Francis Lyte, który skomponował go w 1820 r., odwiedzając umierającego przyjaciela. Gdy Lyte siedział z umierającym mężczyzną, on powtarzał zdanie: „Pozostań ze mną…”. Po wyjściu od niego, napisał słowa tego hymnu i podarował jego kopię rodzinie swojego przyjaciela.
Cały hymn oryginalnie jest o wiele dłuższy niż ten fragment, który wykonuje Aija Kim. Ma on aż 8 zwrotek. Hymn jest modlitwą, aby Bóg pozostał obecny przy autorze przez całe życie, przez próby i przez śmierć. Pierwsza zwrotka nawiązuje do Ewangelii Łukasza 24:29: „Pozostań z nami: bo jest już wieczór, a dzień jest już daleko” , a ostatnia zwrotka nawiązuje do tekstu z 1 Listu do Koryntian 15:55: „O śmierci, gdzie jest twoje żądło? O grobie, gdzie jest twoje zwycięstwo?”KONFERENCJA  27 -30 SIERPNIA 2020
W związku z wciąż trwającą pandemią wirusa COVID-19 postanowiliśmy coroczną międzynarodową konferencję „Z Holokaustu do żywej nadziei” zorganizować w wersji on-line.
Konferencja   zaplanowana   jest   w   dniach   od   27   do   30 sierpnia 2020.
Prosimy Was o modlitwy w tej sprawie oraz o śledzenie bieżących informacji na ten temat, które ukażą się na naszej stronie.
Drodzy Przyjaciele,
z wdzięcznością Bogu pragniemy poinformować Was, iż w Szepetowce nasi drodzy przyjaciele powrócili na stołówkę.
Biorąc   pod   uwagę   obostrzenia   sanitarne   jakie   związane   są   z wciąż   jeszcze   zagrażającym   wirusem   COVID-19   zdecydowali   o wznowieniu codziennych posiłków.
Dziękujemy Bogu za Jego łaskę oraz Waszą pomoc i modlitwy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Poniżej przedstawiamy film od Iny i Jury z Winnicy na Ukrainie
jako wyrazy ich wdzięczności i podziękowania.
AKTUALNOŚCI Z SZEPETOWKI

Drodzy Przyjaciele,
Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi drogimi Rozą, Zinowem oraz ich współpracownikami w Szepetowce. Wszyscy są Wam bardzo wdzięczni za pamięć, modlitwy oraz praktyczną pomoc w tym tak trudnym dla nich czasie. Nasi drodzy zorganizowali już kolejną dystrybucję najpotrzebniejszych produktów żywnościowych dla wszystkich, którzy w normalnych warunkach usiedliby przy stole na stołówce, jedząc ciepły posiłek. Niestety, w warunkach pandemii wirusa COVID-19 jest to niemożliwe, aż do odwołania. Jednak nasz dobry i wierny Pan – Mesjasz i Król Izraela Jeszua nie pozostawia swego ludu bez nadzieji i pomocy.


Zachęcamy do przeczytania listu modlitewnego z ostatniego wyjazdu na
Ukrainę w m-cu lutym.

List znajduje się w zakładce listy modlitewne.
Drodzy Przyjaciele,
Z całego serca dziękujemy Wam za nieustające modlitwy i wsparcie dla służby miłosierdzia dla cząstki Bożego ludu wybranego na Ukrainie.
W związku z zaistniałą pandemią wirusa COVID-19 na Ukrainie wprowadzono wiele surowych restrykcji, które sparaliżowały większość sfer normalnego funkcjonowania.
Jednakże nasi przyjaciele oraz ich współpracownicy z Ukrainy nie siedzą z założonymi rękami, lecz jak zawsze aktywnie niosą pomoc dla potrzebujących synów i córek narodu izraelskiego w tej trudnej sytuacji.

WAŻNA INFORMACJA

Z przykrością zawiadamiamy, iż z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa Marsz Żywych zaplanowany na 21 kwietnia ZOSTAŁ ODWOŁANY. Decyzję taką podjął komitet organizacyjny Marszu Żywych w porozumieniu z władzami naszego kraju oraz innych krajów.

W związku z tym WSTRZYMUJEMY wszelkie zgłoszenia na tegoroczny Marsz Żywych.
SPOTKANIE KWARTALNE – 11 STYCZNIA 2020
W dniu 11 stycznia 2020 po raz pierwszy w tym roku odbyło się spotkanie modlitewne na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby wstawiać się przed obliczem Bożym i prosić o Jego zmiłowanie i przebaczenie winy przelania krwi na tym miejscu. Jednocześnie poprzez Wieczerzę Pańską ogłaszaliśmy pełne odkupienie i zwycięstwo w krwi Pana Jezusa, która jest na zawsze naszą żywą nadzieją. Modliliśmy się także o Bożą łaskę dla wszystkich spotkań, które będą się odbywać na tym miejscu i na innych miejscach związanych z tragedią cierpienia i przelania krwi. W tym samym czasie łączyli się z nami nasi Bracia i Siostry w swoich modlitwach na Majdanku.
Każdorazowe spotkanie na tym miejscu jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 18 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00  na Judenrampe.
Serdecznie zapraszamy!  
Zapraszamy także wszystkich do łączenia się z nami w tym czasie w modlitwie.
W tygodniu poprzedzającym nasze spotkanie czyli od 14.04.20 pragniemy łączyć się  każdego dnia w modlitwie o to spotkanie o godz. 20.00.

Galeria zdjęć
WYJAZD NAN UKRAINĘ 9 – 18 GRUDNIA 2019
W dniach od 9-18 grudnia br. odbył się wyjazd na Ukrainę związany ze Świętem Chanuki. Dzięki Waszym ofiarnym sercom mogliśmy w tych dniach przygotować i rozwieźć 496 paczek żywnościowych, które okazały się wspaniałym darem z okazji tych Świąt.
Wspólnie z naszymi drogimi na Ukrainie dzieliliśmy radość ze świąt Chanuki. Jako cząstka narodu izraelskiego w diasporze również z radością i wdzięcznością celebrowali czas, w którym niegdyś sam Pan Bóg w swojej wierności dokonał wielkiego cudu dla swojego narodu.
Przemierzyliśmy blisko 2 tysiące kilometrów i byliśmy w 15 miejscowościach. Odwiedziliśmy wiele żydowskich rodzin i samotnych osób borykających się z różnymi dolegliwościami i chorobami. Kilka najbardziej potrzebujących osób wsparliśmy w ich leczeniu. Wszystkie osoby, które odwiedziliśmy, z wdzięcznością przekazują Wam ogromne podziękowania za Waszą pomoc i miłość do Izraela.
Więcej informacji z naszego pobytu na Ukrainie zamieścimy w naszym styczniowym liście informacyjno-modlitewnym.

Galeria zdjęć
SPOTKANIE Z GRUPĄ Z AUSTRII
W dniach 6-7 października bieżącego roku gościliśmy ponad 80–osobową grupę z Austrii.
Głównym celem przyjazdu naszych Braci i Sióstr w Chrystusie była modlitwa pokutna na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau. W tym właśnie miejscu przepraszali Boga za zbrodnie członków swojego narodu dokonanych na tym miejscu oraz w innych miejscach naszego kraju w czasie II wojny światowej. Spotkanie to zakończone zostało Wieczerzą Pańską, podczas której ogłaszaliśmy Boże zwycięstwo, przebaczenie oraz błogosławieństwo dla Austrii, Polski oraz Izraela.
Bardzo znacząca była także wspólna modlitwa na terenie rynku w Oświęcimiu, który w czasie wojny dedykowany był Adolfowi Hitlerowi, co w konsekwencji przyniosło śmierć, destrukcję i zniszczenie dla tego miasta w tym czasie. W modlitwie tej na nowo zadedykowaliśmy to miejsce Panu Jezusowi Chrystusowi, który jest Królem tego miasta i całego wszechświata.
Swój pobyt grupa ta zakończyła zwiedzaniem wystawy „Fontanna Łez” autorstwa Ricka Wienecke, który w niezwykły sposób przedstawił wspólnotę cierpienia Mesjasza Jezusa oraz narodu żydowskiego w czasie Holokaustu.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to spotkanie i jesteśmy przekonani, iż miało to niemałe znaczenie w przemianie i rzeczywistości duchowej tego miejsca.

Galeria zdjęć
NOWA KSIĄŻKA
Zachęcamy do zakupu bardzo interesującej najnowszej wydanej przez nas pozycji książkowej. „Radość za popiół”.
Jest to biografia Michaela Yarona.
Kiedy szwadrony śmierci przemierzały Polskę, Alexsander, dziadek Michaela Yarona, dzięki nie-Żydom trzy razy uniknął śmierci. Ojciec i matka Michaela także przeżyli Holokaust.
Podobnie jak dziadek i babcia, także i oni po wojnie wyjechali do nowej ojczyzny: Izraela. Poznali się po drodze i pobrali w Izraelu.
W tej książce Michael Yaron opowiada o swoim dzieciństwie w Izraelu. Latach studiów medycznych we Włoszech, kryzysach i zmaganiach. Obecnie jest pastorem wspólnoty mesjańskiej w Izraelu.
W książce tej opisane są także święta żydowskie oraz ich znaczenie dla mesjańskich Żydów. Czytelnik uzyska ciekawe informacje dotyczące kultury izraelskiej, które prowadzą poprze silne powiązania pomiędzy Starym, a Nowym Testamentem.
SPOTKANIE KWARTALNE – 12 PAŹDZIERNIKA 2019
W dniu 12 października po raz ostatni w tym roku spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
Mamy świadomość, że w ciągu tego roku na tym miejscu było wielu braci i sióstr z Polski i zagranicy, którzy czuli potrzebę modlitwy na tym miejscu i uniżenia się przed Panem. Ze względu na to, co się tutaj stało, istnieje ciągła potrzeba uniżania się przed Bogiem (List Jak. 4,10). Uniżamy się przed Bogiem i modlimy się, aby krew Pana Jezusa dokonała przebaczenia i odkupienia tego miejsca, aby skutki przelania tej krwi nie ciążyły na tym miejscu i na innych miejscach i aby ziemia została uzdrowiona (II Kronik 7,14).
Każdorazowe spotkanie na tym miejscu jest wypełnieniem się wizji zebrania Kościoła na miejscu selekcji.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 11 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 na Judenrampe. Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia
"PROJEKT ODPOCZYNEK"
W dniach od 22.09. do 09.10.2019. po raz kolejny jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu gościliśmy grupę żydowską z Ukrainy i Izraela na odpoczynku w Polsce. Projekt ten nazywany jest „Usuwaniem kamieni” i łączy się z Księgą Izajasza 62:10-11. W tym czasie mogliśmy przebywać w sanatorium w Kołobrzegu, gdzie nasi drodzy korzystali z zabiegów leczniczych i odpoczywali. Najważniejsze jednak dla nas było codzienne rozważanie Słowa Bożego, poprzez które pokazywana była droga Bożej miłości do człowieka, którą Bóg okazał w swoim Synu – Jeszui Mesjaszu. Więcej o tym projekcie napiszemy w naszym najbliższym liście informacyjno-modlitewnym.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego projektu.

Galeria zdjęć
W dniach od 5 do 14 września br. ponownie udaliśmy się na Ukrainę w celu koordynacji pracy, którą tam prowadzimy.
         W ramach tego wyjazdu odwiedziliśmy stołówki, na których wydajemy codzienne posiłki oraz szereg miejscowości,  do których wysyłane są paczki żywnościowe. Mogliśmy także zorientować się w aktualnej sytuacji dotyczącej potrzeb medycznych, które niestety za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżamy, stają się coraz większe. Odwiedziliśmy również osoby chore będące w szpitalu, domu starców oraz ośrodku pomocy społecznej. Za każdym razem spotykaliśmy się z ich strony z ogromną wdzięcznością i podziękowaniami dla wszystkich tych osób, od których jest wysyłana pomoc na Ukrainę.
         Z radością i wdzięcznością przekazujemy wam Wszelkie podziękowania i błogosławieństwa, jakie kierują do Was za wasze ofiarne serca nasi starsi bracia żyjący w diasporze na Ukrainie.
         Szczegółowy opis naszego wyjazdu umieścimy w październikowym liście informacyjno-modlitewnym.


Galeria zdjęć
Zachęcamy do wysłuchania wykładu Davida Friedmana z XXII konferencji "Z Holokaustu do Żywej Nadziei" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Służba Szalom, która odbyła się w dniach 22-25.08.2019. w Oświęcimiu. Jednocześnie zachęcamy do zakupienia płyt MP3 z wszystkimi wykładami z tegorocznej konferencji.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw i potępienie wobec brutalnej napaści na izraelskich studentów dokonanej przez grupę Arabów w dniu 7 września bieżącego roku w Warszawie.
Dołączamy do głosu Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu pana Marka Magierowskiego, życząc jak najszybszego powrotu do zdrowia poszkodowanym w napaści studentom. Mamy też nadzieję, że dojdzie do szybkiego zatrzymania i aresztowania sprawców tego barbarzyńskiego ataku.
        
NOTATKA Z XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z HOLOKAUSTU DO ŻYWEJ NADZIEI W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019 W OŚWIĘCIMIU

         W dniach od 22 do 25 sierpnia br. w Oświęcimiu odbyła się XXII międzynarodowa konferencja „Z Holokaustu do Żywej Nadziei”. Oprócz Polaków gościliśmy uczestników z wielu krajów: Izraela, Czech, Słowacji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Anglii, Mołdawii, Szwajcarii, Holandii i Ukrainy.
         Jako Kościół z różnych narodów mogliśmy w atmosferze Ducha Świętego przeżywać społeczność z Bogiem, który poprzez Swoje Słowo objawiał nam swoje cele odnośnie Izraela i Kościoła w Królestwie Bożym.

Galeria zdjęć
WYKŁAD WSTĘPNY DO XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
Z HOLOKAUSTU DO ŻYWEJ NADZIEI
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻBA SZALOM W OŚWIĘCIMIU
W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019
WYKŁAD ZWIĄZANY Z UPAMIĘTNIENIEM 80-TEJ ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ W RAMACH XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
Z HOLOKAUSTU DO ŻYWEJ NADZIEI ZORGANIZOWANEJ
PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻBA SZALOM W OŚWIĘCIMIU
W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019

SPOTKANIE KWARTALNE – 10 SIERPNIA 2019
W dniu 10 sierpnia spotkaliśmy się na miejscu selekcji (tzw. Judenrampe), aby uniżać się przed Panem ze względu na winę przelania krwi, a przez uczestnictwo w Pamiątce Wieczerzy Pańskiej ogłaszać pełne Boże zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.
Spotkanie to w szczególności poświęcone było zbliżającej się XXII międzynarodowej konferencji Z Holokaustu do Żywej Nadziei, która odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia w Oświęcimiu. Wspólnie prosiliśmy Pana o Jego błogosławieństwo w tym czasie.
Kolejne kwartalne spotkanie modlitewne planujemy w dniu 12 października 2019 r. o godz. 10.00 na Judenrampe.

Galeria zdjęć

Wyjazd na Ukrainę
W lipcu po raz kolejny byliśmy na Ukrainie. W tym czasie odwiedziliśmy niektóre miejscowości i spotkaliśmy się z osobami, którym wspólnie niesiemy pomoc. Warto zaznaczyć, że praca na Ukrainie rozpoczęła się przed 20-tu laty i przyniosła wiele dobrych owoców. Jesteśmy Bogu wdzięczni za ten okres wspólnej posługi dla ludu Bożego wybrania. Obecnie obserwujemy, jak wzrastają potrzeby zarówno fizyczne jak i duchowe wśród  osób, którym pomagamy. Więcej na ten temat zamieścimy w kolejnym liście informacyjno-modlitewnym.

Galeria zdjęć

W dniach 9-16 czerwca 2019 r. z indywidualnej inicjatywy członków Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu zorganizowana została wycieczka do Izraela.
Poprzez wyjazd ten prorocze Słowo Boże, które się ciągle wypełnia, na nowo ożyło w wielu miejscach, które odwiedziliśmy, a które związane były i są z historią narodu izraelskiego oraz ziemską służbą Pana Jezusa Chrystusa.
Współczesny Izrael to maleńkie państwo, ziemia związana przymierzem Boga i jego ludu.
To na tym skrawku ziemi przez przelaną krew Jezusa i Jego zmartwychwstanie dokonało się zbawienie dla całej ludzkości.
Także tutaj poganie zostali dołączeni do Jego wybranego ludu, aby tworzyć w Mesjaszu Izraela Jeszui jednego nowego człowieka.
Ziemia ta ciągle oczekuje na przyjście swojego Króla-Pana Jezusa, który stąd właśnie wstąpił do nieba i przyjdzie na to samo miejsce, czyli na Górę Oliwną.
Będąc w tej prześlicznej ziemi, wielu z nas indywidualnie i wszyscy razem głęboko przeżywaliśmy w modlitwie czas spędzony w tej ziemi i zostaliśmy zachęceni do dalszej modlitwy wstawienniczej za tę ziemię i naród. Dobrze, że dane było nam tam być!  
W przyszłym roku planujemy ponowny wyjazd do Izraela. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami.

Galeria zdjęć


Film "Wdzięczne serca z Ukrainy".
K O M U N I K A T
DRODZY PRZYJACIELE
W związku z działaniem ustawy o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) zaprzestaliśmy listownej wysyłki naszych materiałów do wszystkich tych, którzy nie odesłali nam wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach korespondencyjnych. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem zgoda taka jest niezbędna do dalszego kontynuowania wysyłki naszych materiałów.
Tych z Was, którzy chcieliby w dalszym ciągu otrzymywać nasze materiały drogą pocztową, zachęcamy do pobrania druku zgody zamieszczonego poniżej, wydrukowania, wypełnienia go i odesłania na nasz adres.
Informujemy, iż w dalszym ciągu bez żadnych ograniczeń można korzystać z naszych materiałów, w tym z Listów Informacyjno – Modlitewnych, które zamieszczamy na naszej stronie.
Każdego z Was zachęcamy do modlitwy i wsparcia służby dla narodu Bożego wybrania w zarówno na Ukrainie jak i w Izraelu.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego