Projekty charytatywne - Szalom_nowa2018

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
Międzynarodowe Centrum Pojednania
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, Skrytka pocztowa 4, 32-600 Oświęcim
tel./fax +48 33 843 06 67, e-mail: hope@pro.onet.pl
Przejdź do treści

Menu główne:

Projekty charytatywne

STOŁÓWKI
Bardzo ważną inicjatywą podjętą przez Służbę Szalom w Oświęcimiu od 1999 roku, jest pomoc ubogiej ludności żydowskiej na terenie Ukrainy. W ramach tej pomocy utrzymywane jest 5 stołówek dobroczynnych. Pierwszą z nich jest 40 osobowa stołówka w Szepetowce, gdzie od poniedziałku do piątku wydawane są obiady, a także produkty na kolacje. Działalność stołówki to nie tylko wydawanie posiłków, ale także opieka i troska o jej podopiecznych. Chorym i niepełnosprawnym obiady przynoszone są do domu. W przeważającej większości są to osoby starsze, żyjące samotnie w skrajnej nędzy. Ich sytuacja finansowa wraz z upływem czasu nie tylko się nie poprawiła, ale wręcz z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Wiele osób ze stołówki z wdzięcznością i wzruszeniem mówi, że gdyby nie ten codzienny posiłek, przyszłoby im głodować. W pracy tej doświadczamy szczególnego Bożego błogosławieństwa oraz wsparcia modlitewnego i finansowego ze strony wielu wierzących. Dzięki temu Pan dał szersze możliwości służby i pomocy Żydom na Ukrainie. Przy współpracy z mesjańską fundacją Szamasz w Winnicy wspieramy dwie dziesięcioosobowe stołówki. Nasi drodzy, którym pomagamy to bardzo często ludzie starzy, schorowani i samotni. Stołówka jest miejscem,  gdzie nie tylko mogą spożyć posiłek, ale także razem spędzać czas. Jak sami niejednokrotnie mówią, jest ona dla nich drugim domem, miejscem, gdzie wspólnie mogą obchodzić święta, dzielić radości i smutki. Równocześnie z dofinansowaniem stołówek w Winnicy pojawiła się możliwość, organizacji stołówki dla 20 osób w Mohylewie Podolskim, gdzie stołówka funkcjonuje w miejscowej synagodze. Od kwietnia 2018r. otworzyliśmy stołówkę w Żmirince, gdzie codziennie wydawane są obiady dla dwunastu osób.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
Równocześnie z finansowaniem stołówek dwa razy do roku przesyłamy ponad 500 paczek żywnościowych z podstawowymi produktami spożywczymi do 16 miejscowości w okręgu Winnicy oraz do Szepetowki. W przeważającej większości tych miejsc ze względów organizacyjnych bardzo trudno byłoby założyć stołówkę.
Oczywiście paczki żywnościowe nie zaspokoją wszystkich potrzeb żywnościowych, jednakże ludzie otrzymujący tą pomoc nie muszą już tych produktów kupować i w ten sposób zaoszczędzone pieniądze mogą przeznaczyć na inne, równie ważne potrzeby.
W skład takiej paczki wchodzą: mąka, cukier, konserwa rybna, kasza, ryż, makaron, herbata, olej, ciastka, kawa. W zależności od cen oraz środków finansowych skład paczki można możemy modyfikować z korzyścią dla tych, którzy oczekują tej pomocy.


PROJEKT MEDYCZNY
Pan Bóg otworzył nam również nowe możliwości służby poprzez współpracę z członkami Winnickiej kongregacji mesjańskiej, efektem czego jest Fundacja Szamasz, z którą współpracujemy poprzez projekt pomocy medycznej. Dzięki działalności fundacji i jej wolontariuszy w mijającym czasie ponad 152 osoby otrzymało stałą lub doraźną pomoc medyczną w ich potrzebach. W ramach tego projektu współpracujemy z sprawdzonym i wykwalifikowanym lekarzem, który nadzoruje leczenie osób objętych pomocą. Dla wielu z nich, a szczególne w podeszłym wieku jest to nieoceniona pomoc, gdyż przy ich niskich dochodach oraz braku ubezpieczenia medycznego koszty leczenia podstawowych schorzeń urastają do niebotycznych rozmiarów. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się ludzie dotknięci cukrzycą czy chorobą nowotworową. Dlatego jest to jeden z najistotniejszych projektów, który w bezpośredni sposób ratuje życie i zdrowie wielu ludzi.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego