Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Marsz Żywych 2024

W dniu 6 maja 2024, w Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu, odbył się kolejny Marsz Żywych, w którym uczestniczyliśmy jako grupa ‘Przyjaciele Izraela z Polski’.

Tegoroczny Marsz upamiętniał tragedię ofiar Holokaustu, a także ostatni ból i cierpienie narodu izraelskiego spowodowane barbarzyńskim terrorem ze strony Hamasu. Wspominano też ciągłe zagrożenie egzystencji państwa Izrael oraz wzrastający na całym świecie antysemityzm.

Udział w marszu stanowił dla nas bardzo ważny akt solidarności i stania z Izraelem w tym trudnym czasie, a poprzez rozdawane plakietki z błogosławieństwem Aaronowym mogliśmy zgodnie ze Słowem Bożym błogosławić i pocieszać ich serca. ‘Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!’ Iz. 40,1

Przeczytaj również

Aktualności

Wyjazd na Ukrainę 22.04 – 01.05

Jesteśmy Bogu wdzięczni za ostatni wyjazd na Ukrainę, podczas którego mogliśmy odwiedzić naszych drogich, którym pomagamy. W czasie tego wyjazdu Żydzi na całym świecie obchodzili …

Czytaj więcej →
Aktualności

Stójmy razem z Izraelem – Marsz Żywych

We wczesnych godzinach porannych, w sobotę 7 października 2023 roku, kiedy Izraelczycy obchodzili Szabat i radosne święto Simchat Tora – Radość Tory – zbrodnicza organizacja …

Czytaj więcej →
Aktualności

Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Was swoim obfitym błogosławieństwem, pokojem oraz paschalną radością!

Kochani Przyjaciele! Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa związane są z nadzieją i ufnością w Jego odnowę i odkupienie. Mamy świadomość, że obecne Święta dla wielu …

Czytaj więcej →
Translate »