Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Konferencje

"Z Holocaustu do Żywej Nadziei"

konferencje organizowane przez stowarzyszenie służba szalom w Oświęcimiu

Jako Służba Szalom w Oświęcimiu od wielu lat w miesiącu sierpniu organizujemy międzynarodowe konferencje na tematy dotyczące Izraela i jego narodu, propagując miłość i wdzięczność do naszych starszych braci Żydów za wszystko to, co otrzymaliśmy od ich Mesjasza.

Każda konferencja to czas rozważania Słowa Bożego oraz wypełnienia się wizji zebrania Kościoła z różnych narodów na miejscu selekcji w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz II – Birkenau. 

Poprzez wieki historii widzimy, jak w skutek antysemityzmu i teologii zastąpienia daleko odeszliśmy od hebrajskich korzeni wiary, zadając wiele ran narodowi Bożego wybrania.

Droga ta, tragiczny finał znalazła w Holocauście, czego symbolem stał się obóz KL Auschwitz II-Birkenau. To właśnie dlatego, w tym miejscu chcemy szukać Bożego oblicza, a poprzez pokutę i odcięcie się od wszelkich przeszłych i obecnych grzechów antysemityzmu, otrzymać przebaczenie, pojednanie i żywą nadzieję przez krew Jeszui – Mesjasza Izraela.

Wierzymy, że czas każdej z konferencji, to czas szczególnej Bożej obecności, namaszczenia i działania Ducha Świętego. 

Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń – 31 lipca 2024

Translate »