Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Chcę pomóc

Wesprzyj Stowarzyszenie

BANK PEKAO S.A. l o/Bielsko-B.
Filia nr 1 w Oświęcimiu
nr PL 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468