Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Marsz Żywych

[...]Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił.

Lb, 6, 23-27

udział
Stowarzyszenia
Służba Szalom
w Marszu Żywych

W Jom Haszoah, czyli w Dzień Pamięci Holokaustu odbywa się coroczny Marsz Żywych.

Dzień ten przypada najczęściej 27 dnia miesiąca Nissan. W tym to właśnie dniu wszyscy Żydzi pamiętają, czczą i okrywają się żałobą po sześciu milionach pomordowanych Żydów.

Pamięć tamtych dni przywracana jest wciąż na nowo przywracana, aby kolejny Shoah już nigdy więcej nie miał miejsca.

Jest to ważne szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to coraz częściej pojawiają się głosy – jedne podważające wiarygodność holokaustu, inne natomiast nawołują do dokończenia tego, co nie udało się zrealizować Hitlerowi.

To właśnie dlatego jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu jesteśmy włączeni w inicjatywę Marszu Żywych, którą realizujemy już od 20 lat. Jako grupa „Przyjaciele Izraela z Polski”. Maszerujemy razem z Żydami, którzy smucą się i rozpamiętują tę straszną tragedię, chcemy pokazać im nasza postawę solidarności z Izraelem, jako państwem i narodem, świadcząc, że pamiętamy o tych, którzy w tragicznie zginęli w holokauście.

Zgłoszenie udziału w Marszu Żywych w dniu 06.05.2024 r.

Zgłoszenia maksymalnie do dnia 30.04.2024 r.

Translate »