Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Projekty charytatywne

Są rzeczy w świecie uczynione mądrością i ręką ludzką, są dzieła stworzone pasją człowieka, ale to co najpiękniejsze, to wszystko to, co czynimy w Bożej miłości dla drugiego człowieka. To, co z Bożą pomocą udało się stworzyć przez dzieło pomocy dla ubogiej ludności żydowskiej na Ukrainie jest czymś wielkim i wspaniałym. To dzięki Bogu i ludziom o czułych sercach pomoc ta może istnieć nieprzerwanie już od czternastu lat. Dzięki konkretnemu wsparciu materialnemu przez te wszystkie lata na różne sposoby mogliśmy wspomóc naszych starszych braci w Panu i w czasie w którym przyszło im żyć dać wielu z nich namiastkę człowieczeństwa. Wielu z nich na nowo mogło poczuć, że są ludźmi. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to wszystko oraz za to, że dotyka On Waszych serc, dzięki czemu w Jego łasce i błogosławieństwie wspólnie możemy tworzyć i czynić tak wspaniałe rzeczy.

stołówki

Bardzo ważną inicjatywą podjętą przez Służbę Szalom w Oświęcimiu od 1999 roku, jest pomoc ubogiej ludności żydowskiej na terenie Ukrainy.

W ramach tej pomocy utrzymywana jest 50 osobowa stołówka w Szepetowce, gdzie od poniedziałku do piątku wydawane są obiady, a także kolacje. Działalność stołówki to nie tylko wydawanie posiłków, ale także opieka i troska o jej podopiecznych. Chorym i niepełnosprawnym obiady przynoszone są do domu.

W przeważającej większości są to osoby starsze, żyjące samotnie w skrajnej nędzy. Ich sytuacja finansowa wraz z upływem czasu nie tylko się nie poprawiła, ale wręcz z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Wiele osób ze stołówki z wdzięcznością i wzruszeniem mówi, że gdyby nie ten codzienny posiłek, przyszłoby im umrzeć z głodu.

W pracy tej doświadczamy szczególnego Bożego błogosławieństwa oraz wsparcia modlitewnego i finansowego ze strony wielu wierzących. Dzięki temu Pan dał szersze możliwości służby i pomocy Żydom na Ukrainie.

Przy współpracy z mesjańską fundacją Szamasz w Winnicy wspieramy stołówkę dla 20 osób. Nasi drodzy, którym pomagamy to bardzo często ludzie starzy, schorowani i samotni. Stołówka jest miejscem, gdzie nie tylko mogą spożyć posiłek, ale także razem spędzać czas. Jak sami niejednokrotnie mówią, jest ona dla nich drugim domem, miejscem, gdzie wspólnie mogą obchodzić święta, dzielić radości i smutki.

Równocześnie z dofinansowaniem stołówki w Winnicy pojawiła się możliwość, organizacji stołówki dla 20 osób w Mohylewie Podolskim.

paczki żywnościowe

Równocześnie z finansowaniem stołówek pojawiła się możliwość, aby raz w miesiącu posyłać 387 paczek żywnościowych z podstawowymi produktami spożywczymi do 13 miejscowości w okręgu Winnickim.

Przede wszystkim są to miejsca w których ze względów organizacyjnych bardzo trudno byłoby założyć stołówkę.

Oczywiście paczki żywnościowe nie zaspokoją wszystkich miesięcznych potrzeb żywnościowych, jednakże ludzie otrzymujący tą pomoc nie muszą już tych produktów kupować i w ten sposób zaoszczędzone pieniądze mogą przeznaczyć na inne, równie ważne potrzeby.

W skład takiej paczki wchodzą: mąka, cukier, konserwa rybna, kasza, herbata, olej, ciastka, kawa. W zależności od cen oraz środków finansowych skład paczki można możemy modyfikować z korzyścią dla tych, którzy oczekują tej pomocy.

projekt medyczny

Pan Bóg otworzył nam również nowe możliwości służby poprzez współpracę z członkami Winnickiej kongregacji mesjańskiej, efektem czego jest Fundacja Szamasz, z którą współpracujemy poprzez projekt pomocy medycznej.

Dzięki działalności fundacji i jej wolontariuszy w mijającym czasie ponad 100 osób otrzymało stałą lub doraźną pomoc medyczną w ich potrzebach.

W ramach tego projektu współpracujemy z sprawdzonym i wykwalifikowanym lekarzem, który nadzoruje leczenie osób objętych pomocą.

Dla wielu z nich, a szczególne w podeszłym wieku jest to nieoceniona pomoc, gdyż przy ich niskich dochodach oraz braku ubezpieczenia medycznego koszty leczenia podstawowych schorzeń urastają do niebotycznych rozmiarów. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się ludzie dotknięci cukrzycą czy chorobą nowotworową.

Dlatego jest to jeden z najistotniejszych projektów, który w bezpośredni sposób ratuje życie i zdrowie wielu ludzi.

Translate »