Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Łańcuch modlitwy

[...]Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

List Jakuba 5,16

W 2007 roku Pan położył nam na serce, abyśmy jeszcze bardziej zaangażowali się w modlitwę wstawienniczą za Izrael zgodnie ze Słowem Bożym zapisanym w księdze proroka Izajasza 62,6: „ Na twoich murach Jeruzalem postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną.”

W związku z tym zaproponowaliśmy wierzącym w naszym kraju utworzenie całodobowego i całotygodniowego „Łańcucha Modlitwy”.

Wierzymy, że inicjatywa ta zgodna jest z wolą Bożą, ponieważ On sam zachęca nas do tego poprzez Swoje Słowo. Jesteśmy wdzięczni za wiele osób, którzy już prawie całkowicie wypełnili wszystkie ogniwa „Łańcucha Modlitwy”, jednocześnie zachęcamy do dalszego włączania się do tej modlitwy.

Jeżeli jakieś „ogniwo” już jest wypełnione można dołączyć do tych, którzy przedtem go wypełnili. Naszym pragnieniem jest, aby jeszcze bardziej rozszerzać służbę modlitwy w naszym kraju, gdyż „… Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” (List Jakuba 5,16)

Jeżeli chciałbyś włączyć się do „Łańcucha Modlitwy”, to proszę przejrzyj poniższą tabelę, znajdź odpowiedni dzień oraz godzinę i zgłoś się przy pomocy formularza. Twoja decyzja i modlitwa ma wielkie znaczenie dla tej służby oraz tego, co robimy.

dołącz do łańcucha modlitwy