Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

O nas

[...]Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście Mnie.

Mt, 25, 45

Stowarzyszenie
Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania
w Oświęcimiu

Dzieło błogosławieństwa i modlitwy za naród żydowski w Oświęcimiu rozpoczęło się w 1995 roku, kiedy to dwom braciom Pan położył na serce pragnienie modlitwy i praktycznego błogosławieństwa Izraelowi.

W tym samym roku rozpoczęła się regularna modlitwa na terenie byłego, hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz – Birkenau. W grupie modlących się coraz częściej zadawano sobie pytanie: jak w praktyczny sposób być błogosławieństwem dla narodu izraelskiego, szczególnie tu w Oświęcimiu?

Z pragnienia, które Bóg włożył do naszych serc, w 1996 roku narodziła się Służba Szalom w Oświęcimiu, która obecnie działa jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu. Skupia ono wokół siebie chrześcijan z różnych denominacji z kraju i zagranicy.

To właśnie tutaj w Oświęcimiu, miejscu symbolizującym holokaust, Bóg dał nam to pragnienie, aby służyć na rzecz pojednania między chrześcijanami i Żydami, nauczać na temat Izraela, zachęcać chrześcijan do modlitwy wstawienniczej za ten naród oraz okazywać im miłosierdzie przez praktyczną pomoc.

Realizowane projekty

W ramach tej pomocy utrzymywana jest 50 osobowa stołówka w Szepetowce, gdzie od poniedziałku do piątku wydawane są obiady, a także kolacje. Działalność stołówki to nie tylko wydawanie posiłków, ale także opieka i troska o jej podopiecznych. Chorym i niepełnosprawnym obiady przynoszone są do domu. 

Dowiedz się więcej

Równocześnie z finansowaniem stołówek pojawiła się możliwość, aby raz w miesiącu posyłać 387 paczek żywnościowych z podstawowymi produktami spożywczymi do 13 miejscowości w okręgu Winnickim.

Dowiedz się więcej

Pan Bóg otworzył nam również nowe możliwości służby poprzez współpracę z członkami Winnickiej kongregacji mesjańskiej, efektem czego jest Fundacja Szamasz, z którą współpracujemy poprzez projekt pomocy medycznej.

Dowiedz się więcej

Od 2003 roku organizujemy jesienne turnusy wypoczynkowe dla ukraińskich Żydów w podeszłym wieku. Celem tego projektu jest okazanie im miłości i życzliwości oraz głoszenie zbawienia w ich Mesjaszu Jeszui.

Dowiedz się więcej

Jako Służba Szalom w Oświęcimiu od wielu lat w miesiącu sierpniu organizujemy międzynarodowe konferencje na tematy dotyczące Izraela i jego narodu, propagując miłość i wdzięczność do naszych starszych braci Żydów za wszystko to, co otrzymaliśmy od ich Mesjasza.

Dowiedz się więcej

W Jom Haszoah, czyli w Dzień Pamięci Holokaustu odbywa się coroczny Marsz Żywych. Dzień ten przypada najczęściej 27 dnia miesiąca Nissan. W tym to właśnie dniu wszyscy Żydzi pamiętają, czczą i okrywają się żałobą po sześciu milionach pomordowanych Żydów. Pamięć tamtych dni przywracana jest wciąż na nowo przywracana, aby kolejny Shoah już nigdy więcej nie miał miejsca.

Dowiedz się więcej

W 2007 roku Pan położył nam na serce, abyśmy jeszcze bardziej zaangażowali się w modlitwę wstawienniczą za Izrael zgodnie ze Słowem Bożym zapisanym w księdze proroka Izajasza 62,6: „ Na twoich murach Jeruzalem postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną.”

W związku z tym zaproponowaliśmy wierzącym w naszym kraju utworzenie całodobowego i całotygodniowego „Łańcucha Modlitwy”.

Dowiedz się więcej

Zarząd stowarzyszenia

Roman Gaweł

Prezes Zarządu

Po nawróceniu, Bóg powołał Go do służby dla Izraela i Kościoła. Swoje powołanie realizuje jako lider Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu. Wraz z rodziną mieszka w Oświęcimiu.

Piotr Borek

Wiceprezes Zarządu

Ponad dwadzieścia lat temu Pan powołał Go do pracy na rzecz Izraela. Swoje powołanie realizuje w Stowarzyszeniu Służba Szalom w Oświęcimiu. Wraz z rodziną mieszka w Tychach.

Mirosław Mieszała

sekretarz

Od 2010 roku jest pracownikiem Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu. Urodził się w 1964 roku w Oświęcimiu. W latach 80-tych drukował swoje teksty w ogólnopolskiej prasie młodzieżowej.