Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Projekt Odpoczynek

Biblijny werset “… gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujecie ścieżkę, usuwajcie kamienie…” (Iz. 62:10) jest podstawą kolejnego projektu, w ramach którego od 2003 roku organizujemy jesienne turnusy wypoczynkowe dla ukraińskich Żydów w podeszłym wieku. Niejednokrotnie nigdy nie byli ona poza granicami swojego kraju. Celem tego projektu jest okazanie im miłości i życzliwości oraz głoszenie zbawienia w ich Mesjaszu Jeszui.