Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Wykłady konferencyjne

Prezentacja książki, którą autor, Mirosław Mieszała wygłosił w ramach XX Międzynarodowej Konferencji
“Z Holokaustu Do Żywej Nadziei” w sierpniu 2017 roku w Oświęcimiu.

22.08.2014 r. Wykład V – Helmuth Eiwen

XVI Konferencja – wykład H.J.Kitzingera

XVI Konferencja – wykład Dawida Friedmana

Wykład – Howard Morgan

Wykład – David Pawson

Wykład – Roman Gaweł