Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Kontakt

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu
skrytka pocztowa 4 32-600 Oświęcim
tel./fax +48 33/843 06 67
e-mail: hope@pro.onet.pl
www.shalomoswiecim.pl kanał youtube Szalom kanał Szalom

BANK PEKAO S.A. l o/Bielsko-B. Filia nr 1 w Oświęcimiu
nr PL 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468