Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

1 czerwca, 2024

Wyjazd do Izraela

Drodzy Przyjaciele! Dzięki Bogu, mogliśmy ponownie wyjechać do Izraela, aby pocieszać Boży lud i wypełniać słowo, które jest zapisane w Ks. Iz. 40, 1: „Pocieszajcie,

CZYTAJ WIĘCEJ