Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Listy modlitewne

Jako Służba Szalom w Oświęcimiu od wielu lat w miesiącu sierpniu organizujemy międzynarodowe konferencje na tematy dotyczące Izraela i jego narodu, propagując miłość i wdzięczność do naszych starszych braci Żydów za wszystko to, co otrzymaliśmy od ich Mesjasza.