Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

Listy modlitewne

Zapoznaj się z bieżącymi sprawami
z działalności Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu, zawartych w formie listu.
W liście “Szalom” zamieszczamy również intencję modlitewne.