Stowarzyszenie Służba Szalom Międzynarodowe Centrum Pojednania w Oświęcimiu

holocaust